Saytga kirish
A'zo bo'lish
SeXxUz.Ru - Ko`ngil ochar portal
Hikoyalar | дадасини эркаси 2
адам чикиб кетгандан кейин хаёлимга бир фикр келдию мен хам тез туриб ваннага чикдим.дадам мени куриб котиб колди мени чотимга солиб ётган пайти уйгок булганимни билди чогим.
Ширин салом бериб ювингани утиб кетдим.онам бозорчи эди бозорга кетиб булганди.
Чой ичиб мактабга жунадим.хаёл фикрим тонгда сонларим орасидаги кутокни катталигини хис килганим вакуриш илинжида булди.нима булса хам куришга карор килдим.хали бирор болани кули тегмаган баданимга куток теккани хайрон килиб гангирдим.дарсдан чикдим ва уйга келиб дадам билан укишга киришим хакида сузлашишим керак эди.
Уйга кирдим 2 соатлар чамаси узим билан узим булдим.дадам келдию гапира олмасдим.хол ахвол сураган одам булиб дадам гап бошлади.мактабда кайси укишга киришимизни сурагани мен мед коллежга киришимни айтганимни айтдим.дадам рози булди.онам бозорчи дадам унга ёрдамчи товар ташир ва уйда товар таёрлайди.асосан вакти уйда утади.эркалигим ва очик сочик юришим гапиришим дадамга айтишимга кийинчилик тугдирмади.
Утиринг гаплашайлик илтимосим бор деганимда дадам илимос сен бундай гапирмасдинг яни илтмос демасдин катта киз булибсан деб кулди.ха катта булиб колдим.лекин сизлар доим ичказган уйку дори зиён етказишини билазизларми деганимда ранги окарган дадам соковга айланди.
Мен ёнига утиб диванда куйнига кирдим ва яна гап бошладим.
Дадажон нима сизга ёкса шуни килинг лекин илтимосим бошка дедим.узига зурга куч топиб нима илтимос деганда овози титрарди.
Кеча ухламаганим ва хаммасини билганимни ва тонгда онам сахар чикиб кетганию дадам мени кучогига тортиб ухлаб колгандай маза килганини.айтдим.
Дадам жим.
Мен хам бир оз ойланиб туриб гап бошладим.
Факат онам билмасин илтимос онам билса мен сизга эркалай олмайман.дедим шунчаки сирдошим булишини мен эса дадамни хамма сирини саклашимни айтдим.агар рози булсангиз охирги илтимосимни айтаман дедим.ва урнимдан туриб ювиниб олай эрталаб чумилмаганимни айтиб ваннага кириб кетдим.
Ювиниб чикдим ва дадамни олдига келиб хеч нарса булмагандай эркалик килдим ва оёгига бошимни куйиб ётиб олдим.
Бир оз сукунатдан кейин дадам узур сурайман кизим кесирсанг бас деб сочимни силаб утирибди.кечирим сурашни кераги йук борини айтим сизга.мен сизни онамдан хам яхши кураман.сиз мени угилингизда куриб нима хохласам божо килдингиз мен розиман хаммасига деб кучогига кирдим.тиззасига утириб буйнидан кучоклаб юзига юзимни босиб дунёда факт сизга ишонаман ёлгиз ишончим сиздан дегандим дадам юзимдан упиб куйди.
Ана энди марра меники булганини тушиндим.охирги илтимосинг нима кизим деб суради.ёки тугилган кунингга нима совга килишимни хохлайсан.
Охирги илтимосим шуки дада мен иффатимни чимилдиккача саклашим керак шуни эсингизда тутишингизни ва мени асрашингизни асосан иффатимни саклашингизни сурайман.бошка хаммасига розиман дедим.факат онам билмасин ва энди курмасин дедим .хуп асачам онанг билмайди сир саклаймиз деди.яна нима суради дадам.мен сизга уйинчокман онамга эмас факт сиз уйнанг хатто онам курмасин.розиман кизим розиман.жавобни олгач исбот сурадим.канака исбот кизим.узингиз канака исбот булса мени ишонтиринг дедим.бу орада дадам анча узгариб хатто кутоги сонимга ботаётган эди.
Исбот топинг уйланинг деб урнимдан туриб кутогига имо килдим ва жудда катта куркаман деб хонамга кириб кетдим.
Кандайдир хонамга кирганимда хурлигим келиб йиглаб юбордим.узимни тухтата олмай колдим.бир канча вакт йигладим.дадам чакирди чикмадим охири кирди.нима булди асалча йиглаябсанми.йук деб жиркиб бердим.
Юз кузимни артиб юзимда упди ва исботлайман факат кучада бировга карамайсан бировни севсан менга очик айтасан келишдикми ха келишдик.дадам керакли жавобни олгач кучогига тортиб пешонамдан упди вакулогимни упди.икки кулогимдан кафти билан босиб узига каратиб лабимдан упа бошлади.мен карах булдим огзоимни очгандим тили огзиини тулдиди.танглайимгача ялади.тилиб билан тили сургандиммени тилимни бир икки сурдию махкам кучоклади.упиш тухтади.
Кизим тур урнингдан укаларинг чой таёрла мактабдан келиш пайти булди деди.узимни енгил хис килдим.мен чой тайёрлайман сиз ёнимда утирасиз дедим.хуп кетдик деб мени кутариб олди .ошхонага чикканимизда эса лабимда бир упиб ерга куйди.
Мен чой тайёрлашга тушдим.овкат исситдим.ва саволлар билан кума бошладим дадамни.
Очик айтинг нега мен уйинсокман сизга.
Менга эмас бу онанга керак онанг мен билан ётганда дам олади шу сабаб.
Кандай.
Мен чарчаб колганимда сени кечагидай дедию тушиндинг кизим деди.
Качондан бери.
Ёшлигингда.аввал ёнимизда ётсанг етарли эди.бир йилдан бери уйнайман.лекин кечирдинга кизим деб хомуш кузимга каради.
Мен эса кечирдим дада кечирдим деб бир упичда лабини тилим билан ялаб ишимда давом этдим.бу мавзуни хеч ким йуклигида хар доим гаплашишга ва энди спални хонага кирмашимга келишдик.дадам факат мехмон хонада уйнаб ётишини ва мен ухлагпнимда кириб ётишини вада берди.
Тугилган ккним якин колгани учун совга хакида суради.мен эса узим танласам айтаман дада сиз совга олманг онам олади мен сизга совга киламан зур совга дедим.
Рози булди.
Оват тайёр булди чой дамланди.иккимизда хам иштаха йук.мен дадамини тиззасига утириб упа бошладим.тилимни суришини хохлардим.шунака маза килиб сурдики узи ширин овоз чикара бошлади.куток турганини сезиб онам кеч кандай сакраган булса шунда дадамни устига утиииб олдим тилимни чикаргим келмасди.укаларим овози бизни ажратди.улар келди овкат еди.ва уйнаган кетди.дадам эса тв куриб утирибди.мен бозорга чикиб келаман онам ёнига дедим.хуп майли боракол.лекин сездириб куйма кузларинг кизариб кетган.
Тун осуда утди шу зайлда хафта утди.бир икки дадамга тилимни сурдганимни айтмаса тегинмадик бир биримизга.хамма уз ишини килар онам бозорда биз мактаб уй.дадам эса товар тайёлаш ва бозорга ташиш билан овора.
Эрталаб туриб чой ичиб якшанба булгани учун укаларим ухлаябди ота она бозорда мен кирга уй тозалашга уриндим.обетда эса дадам келди.иссик сомса ва грил олиб келганди укаларим билан едик.онанг бозорни йигиштириб келади.сен товар тайёрлашга караш кизим ярим соат деди.согинганим учунми хурсанд булдим.тоарга жой йуклиги учун гаражда сакланарди машина эса ховлида турарди.гаражга киргач дадам кинояни бошлади.асалча ( ёлгиз колсак асалча дерди)инсоф борми сенда дадам согингандир демайсан.хафа килдимми.?
Мен гапирмадим стул устига чикдим ва буйнига осилдим.тилимни упинг дада .упич богланди хатто тилим ишиб кетгандай булди.кучоглаб упаётган одам белим ва думбаларимга кули кета бошлади кулига бир шаполок еб куллар жойига кайтди.кулиб юбордик хатто тилим ишган хам экан.гапирсам гапим чала чикди ва дадам хохолаб кула бошлади.бир кулишиб иш бошладик.1 соатлар иш килганимиздан кейин.мен тухтадим ва урток бизнесмен мени ярим соатга олгандингиз.ваким тугади деб кулдим.хатто саков килиб куяман демай тилимни хам сугириб олгудай ишлатасиза.дадам роса кулди.бор асалча ишини килавер мен коганини эплайман деб мени кутариб стул устига куйди.
Мен упишни хохларди кулогим юмшогини ялаганди амим кизишни бошлади .тилин огзимга олиб келди сурдим маза дадам инкилашни бошлагунча сурдим.
Булди кизим уйга кир деди.чикиб кетаётсам асалча бугун сенга ишим тушар мехмонхонада тв коларсан кеч деди.майли эртага мактаб ухлаб колсам хонамга олиб киринг.онам га дамку дуйшанба.эрталабда безовта килмай ухласин.дадам кулди ва мен кетдим.хонамга кириб ич кийимини алмаштирдим.турсик хул булган эди.секс хирсида сал узоклашган эдим яна бошланди.кечки овкат пайти онам келди улгудай чарчадим.укаларингни овкатини бер дарсини килиб ётишсин биз бирга овкатланамиз деди.ванна кириб кетди .чиккунича укаларим хонасига жунади.
Овкат солдим дадам она ёнма ён утириб олишди мен эса хизматда.
Дадаси чарчадим 50 гр га рухсат берсангиз хурсанд булардим деб онам рухсат олди.бу рухсат менгаям ёкарди гохида бир хуплам ичказиб туришарди.дадам асли ичмайди.
Ха майли узимми шахсий алкашларим деб кулди ва совитгичдан конякни олиб онамга ва менга куйди.
Менга бир кошик холосми деб бир кулдириб куйдим.дадам озми кизим деганди йуге хазил дедим.овкатдан кейин онам кизим оёкларимни бир босиб куй деб хонасига кирди .ортиданкириб оёкларини босиб укалаб ярим соат утказдим.кузини юмиб мени дуо килиб ётарди.сонлариб кукракларини томоша килиб укаладим.комати яхши дадам кора магизим деб эркалаганини эшитиб колгандим.булди рахмат болам батини берсин деб дуо килди.ёпинчикни таклаб оёгини остига куйдим кутариб ётинг илик окибди деб чикдим.
Дадам тв куриб утирарди.кел кизим ёнимга.кизим эмас асалча денг тшшшш одам бора .узур дада эркалабман.майли хушёр бул деди.
Дадамни куйнига кириб олдим.дада кора магизингиз чарчабди оёкларини пардек енгил килиб куйдим десам дадам жим шайтон.эшитади деб кулди.дадам кино курар мен эса хона чопдим .кайга хонамга нега деди кайтиб келиб кулогига енгилрок кийиниб чикай уйинчокка ухшаб деб хонага чопдим .дадам жилмайганча колди.
Соним очик лекин калин турсикда халатда чикдим.ярим соатлар арасида дадам хонасига бир кириб чикдида диванга ётди егил чойшаб тортиб ичига кирдим.ухлаябдими сурадим ха чарчабди бир оз дам олсин.майли куз тв да леки хаёл менда меники дадамда.елкамни силаб оркаларимни массаж каби мижиб сал тепага кутарганди кули сонимга келди.шунакаёкимли уйнарди дод деворай дердим.нафасим кисиларди.леки ёкаётганди .анча вакт утиб кули амим атрофига келди.ам кизирди суви кела бошлади.турсигим устидан амимни силай бошлади.мен кулгини бир яладимда.дадажоним эркаламанг у тамон сизга тегишли эмас дедим.бир хурсиниб думбамни мижий бошлади.орадан бир ярим соат утди.кизим менга илтимосинг йукми ухлайман деди.
Жойимга олиб киринг айтаман.дарс кутариб жойимга олиб кирди.тилимдан роса суриб кейин айт деди.айтгунимча килиб булдингиз деса роса кулди.яхши дам ол асалчам.хуп дада агар хохласангиз киринг яна сурпириз еиламан онамга.лекинкоганини кулогига айтдим.иккинчи ресга онам учун сурпириз киламан кутайми дедим.уйготаман ухлайвер кулимни текказма уйготаман асалчам деб чикиб кетди.5 минутда ортидан бордим.эски замог урнидан коган тешик мени тв га айланди.онамни оёгини кутариб шунака сикарди.асли куяверасиз.нози овозлар оххххх имммммм жоним асалим.. тинимсиз энтикишлар.томим кетди лекин мен кутган куток куринмасди шуни курсам кайти кириб ухлардим .дункайди маза секс курдим.леки куток куринмасди.
35 дакикалардан кейин диванда пастга тушиб онам дункайиб турди куток эса энди куринди.огзим очилиб колди22 см лар бор кам эмас.йугон эди.хонамга кириб кетдим ярим соатла ётиб уйку келмай яна чикдим.онам диван кирида утириб икки кукрагини кисган дадам эса орамига сикарди куток учи онамни томогига тегарди.
Гохида онам кукраги оасига тупириб олар инкиллар кутогни еру кукка сигдирмай мактарди.дадам увиллаб бушаниб юборди.онамни буйнидан пасти ок суюкликка толди. Хонамга кайтдим .ярим соат куз унгимдан кетмади кутог катталиги.
Бирдан дадамга кутаман деганим эсимга тушди.эшикни кия очик колдирганим учун уларни ваннага кириб чиккан сезиларди.вакт утиб дадам кирди.мисоли мен ухлаябман.кулогимга асалча тур дерди.мен чойшабни очиб киринг дедим ва кирди кучогида ётгандим дадам кизим онанг рахмат чикиб ухлаган булса мени номимдан пешонасидан упиб рахматимни айтинг деб чикарди.пешонамдан упаркан бахтли булгин деди.жим ётаверди мен эса ухлагандай ётгандим бирдан жахлим чикди.ва булдими онамни айтганини килдингизми кетинг уйкумни бузмай деб тес караб олдим.нега жахл киласан асалчам нима гап.онамга хамма нарса ёкибди хатто уйинчогига рахмат айтибди.бу бизни мехнатимиз онамни арзанда кутогига ёкмадида дедим.куток сузи огзимдан кандай чикканини билмай колдим.нима килишни билаиай узимни учашган одамдадай ётавердим.
Дадам.
Жон кизим асал кизим асалчам ялинишга тушди.мен тилини сургани сени маза килдиргани чикдим деди.
Керакмас ишончм улди сизга.ухланг тек ётинг.иложи булса чикиб кетинг.. дедим .лекин кетишини хохламасдим.
Дадам эса шарт чикиб кетди бир минутда онам кирди .кизим нима гап ухламадингми.даданг уйкусраб кийкирябди хабар ол деди.
Ха босинкираб колибман.эшитилдими дедим.
Хижолат булманг ухлайман деб ётавердим.онам чикиб кетди мен эса халатни ечиб очилиб ётдим атай.
Давоми бор.
Jozibali.Ru - Eng jozibali portal
Yuklab olish:
TXT format
Bo'lim: Qarindoshlar
Yozdi: * nurali (14 Okt 2021, 10:15)
Ko'rilgan: 2285
Reyting: 1
*1 | 0*
Fikrlar: (0)
*Xabar:

Xabar yo'q!
Bosh sahifa